Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych

W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia ochrony prawnej w różnych aspektach życia społecznego i gospodarczego. Związane z tym rosnące zapotrzebowanie na usługi radców prawnych skłania do refleksji nad koniecznością wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tych zawodów prawniczych. Celem tego artykułu jest przedstawienie argumentów przemawiających za wprowadzeniem takiego ubezpieczenia, omówienie korzyści wynikających z jego posiadania […]