Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych