Zarządzanie bazami danych na platformie FileMaker

Jeśli pracujesz w zespole lub jako niezależny konsultant, istnieje prawdopodobieństwo, że musisz udostępniać dane między użytkownikami. Oprogramowanie  świetnie nadaje się do śledzenia danych biznesowych i przechowywania ich w zorganizowany sposób. Jednak oprogramowanie to nie posiada natywnego wsparcia dla udostępniania danych użytkownikom zdalnym. W tym artykule pokażemy, jak udostępniać dane między użytkownikami na platformie FileMaker przy użyciu baz danych SQLite.

Czym jest SQLite?

SQLite jest samodzielnym, osadzalnym, silnikiem bazy danych SQL. SQLite to dojrzała, sprawdzona technologia o długiej historii użytkowania i rozwoju. Z tego powodu został przeportowany do działania na wielu różnych platformach i systemach operacyjnych. SQLite jest wysoce skalowalnym, wbudowanym rozwiązaniem bazodanowym. Jest to kompletna implementacja SQL ze wszystkimi cechami i funkcjami, których można oczekiwać od w pełni funkcjonalnego silnika relacyjnej bazy danych. Jako wbudowany silnik bazy danych, SQLite jest zoptymalizowany do działania w środowisku bez kosztów ogólnych dużego systemu operacyjnego. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych urządzeń o ograniczonych zasobach, takich jak telefony komórkowe, dekodery czy urządzenia typu wearables.

Tworzenie bazy danych na platformie FileMaker

Po skonfigurowaniu bazy danych na komputerze, będziesz musiał zrobić to samo na serwerze FileMaker. Przejdź do FileMaker > Advanced > Database i kliknij New. Wprowadź nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło. Następnie kliknij przycisk OK. Twoja nowa baza danych zostanie teraz skonfigurowana na platformie FileMaker.

Połącz się z bazą danych z FileMaker Pro

Po skonfigurowaniu baz danych zarówno na komputerze, jak i na serwerze, będziesz mógł połączyć się z bazą danych z wnętrza FileMaker Pro. Z wnętrza FileMaker Pro, przejdź do File > Database. Zostanie wyświetlona lista baz danych, które są obecnie podłączone do programu FileMaker. Wybierz tę, z którą chcesz się połączyć.

Skonfiguruj szablon współdzielony


Teraz, gdy możesz połączyć się z bazą danych, będziesz musiał zdefiniować szablon współdzielony dla danych. Szablon współdzielony to szablon FileMakera, który pozwala innym użytkownikom edytować dane ze swoich komputerów. Przejdź do zakładki Shared Templates. Kliknij przycisk Dodaj. Wpisz nazwę, wybierz dla niego lokalizację w Finderze i wybierz uprawnienia dla innych użytkowników do odczytu i zapisu danych.

Edycja danych współdzielonych w bazie danych

Gdy użytkownicy połączą się do bazy danych ze swoich komputerów, mogą edytować współdzielone dane z wnętrza bazy. Przejdź do bazy danych w programie FileMaker Pro. Zobaczysz, że obok danych pojawi się nowa ikona, która wskazuje, że są to dane współdzielone. Teraz można edytować dane wewnątrz bazy danych, klikając ikonę danych współdzielonych obok rekordu i klikając ikonę ołówka, która pojawi się obok danych.

Usuwanie bazy danych na platformie FileMaker

Po zakończeniu korzystania z bazy danych możesz ją usunąć z platformy FileMaker. Przejdź do zakładki FileMaker > Zaawansowane > Baza danych. Z zakładki wybierz bazę danych, którą chcesz usunąć. Kliknij przycisk Usuń.

Podsumowanie

FileMaker to potężne i niezawodne oprogramowanie do zarządzania danymi. Umożliwia przechowywanie danych w sposób zorganizowany, przeprowadzanie na nich różnych analiz, a nawet publikowanie danych w oprogramowaniu innych firm, takim jak Google Sheets, w celu ich dalszego przetwarzania. Jednak jednym ograniczeniem w przypadku FileMakera jest to, że nie posiada on natywnego wsparcia dla udostępniania danych użytkownikom zdalnym. W tym artykule pokażemy, jak udostępniać dane między użytkownikami na platformie FileMaker przy użyciu baz danych SQLite.